Łożyska prowadzące

Łożyska blokujące i prowadzące

Mogą być stosowane w obiektach mostowych zarówno samodzielnie, jak i w kombinacji z łożyskami elastomerowymi. Są wykorzystywane głównie w sytuacjach występowania znacznych sił poziomych. Znajdują zastosowanie m.in. w obiektach podwieszonych i kolejowych.

powrót
Budowa

Łożyska prowadzące i blokujące mają prostą budowę, na którą składają się głównie elementy stalowe, a w przypadku typu blokującego również w elementy ślizgowe.

Funkcje

Łożyska te, w odróżnieniu od innych rodzajów łożysk konstrukcyjnych, nie przenoszą sił pionowych, ale wykazują poziomą nośność w jednym kierunku (łożyska prowadzące) lub we wszystkich kierunkach (łożyska blokujące).

Kombinacja łożysk elastomerowych i łożysk blokujących oraz łożysk elastomerowych i łożysk prowadzących


Łożyska prowadzące i blokujące stosuje się również w celu uniemożliwienia przesuwu łożyska elastomerowego w kierunku podłużnym lub/i poprzecznym (zwane są wówczas potocznie obudowami). Zgodnie z punktem 4.2 normy EN 1337-3:2005, załącznikiem B do normy EN 1337-8:2007 oraz tablicą 1 i rysunkiem 1 normy EN 1337-1:2000 dzięki ich wykorzystaniu powstają kombinacje składające się z łożyska elastomerowego i blokującego (łożysko występuje wówczas w funkcji łożyska nieprzesuwnego) oraz składające się z łożyska elastomerowego i prowadzącego (łożysko występuje wówczas w funkcji łożyska jednokierunkowo przesuwnego).


Funkcje łożyska
 

Reakcje Przesuwy Obroty

N

(siła 
pionowa)

Vx

(siła pozioma 
w kierunku x)
Vy
(siła pozioma 
w kierunku y)
vx
(przesuw 
w kierunku x)
vy
(przesuw
w kierunku y)
αx
(obrót wokół osi x)
αy
(obrót wokół osi y)
nieprzesuwne:
łożysko elastromowe w kombinacji z łożyskiem blokującym
+ + + - - + +
jednokierunkowo przesuwne:
łożysko elastramowe w kombinacji z łożyskiem prowadzącym
+ + - - + + +
+ - + + - + +
W przypadku wystąpienia pionowych sił ujemnych (odrywających) łożysko należy odpowiednio zabezpieczyć. Taki typ łożysk jednak nie jest ujęty w normie EN 1337-8:2007 i nie podlega oznakowaniu CE.
Dane techniczne

zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 1337-8:2007

zamierzone stosowanie

w obiektach inżynierskich i budynkach, gdzie wymagania wobec łożysk są krytyczne.

materiał konstrukcyjny

S355
klasa odporności korozyjnej C5 (EN ISO 12944-5:2019)
temperatura eksploatacji

od -35 °C do 48 °C

od -35 °C do 48 °C (łożyska z elementami ślizgowymi)

Wyposażenie

Nasze łożyska prowadzące i blokujące występujące w kombinacji z łożyskami elastomerowymi wyposażone są w tabliczki znamionowe przedstawiające podstawowe charakterystyki, tj. nazwę handlową, dopuszczalne obciążenia pionowe i poziome, przesuwy oraz kąt obrotu, a także informacje o miejscu wbudowania i danych producenta. Łożyska prowadzące posiadają dodatkowo wskaźniki przesuwu podłużnego. 

Dokumenty


Łożyska prowadzące i blokujące firmy B2 posiadają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 0754 – CPD – 14-0833 wydany przez Karlsruher Institut für Technologie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami1 łożyskom towarzyszy znak CE oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych, które są udostępniane odbiorcy najpóźniej w dniu dostawy.

Należy pamiętać, że w przypadku stosowania łożysk elastomerowych w kombinacji z łożyskami blokującymi lub łożyskami prowadzącymi producent przedkłada osobno dokumenty dla łożysk elastomerowych oraz dla łożysk blokujących/prowadzących. Powyższe wynika z faktu, że kombinacja ww. rodzajów łożysk nie stanowi zestawu w rozumieniu przepisów prawa1, a poszczególne części normy EN 1337 dla takiej kombinacji łożysk nie wskazują wspólnych zasadniczych charakterystyk. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Baza wiedzy.

Oferta B2


Naszą ofertę przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie sugerujemy się katalogowymi rozwiązaniami. W B2 stawiamy na wysoką jakość oraz krótki termin produkcji. Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych poprzez dział Kontakt

Dodatkowe informacje techniczne i prawne na temat łożysk znajdują się w Bazie wiedzy.

ŁPIB-2.jpg
ŁPIB.png

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.