Produkty

Łożyska garnkowe

Łożyska garnkowe są jednymi z najczęściej stosowanych rodzajów podparć pomostów. Charakteryzują się one wysoką nośnością, niewielkimi wymiarami, łatwością montażu i prowadzenia przeglądów technicznych. Mogą być eksploatowane w bardzo niskiej temperaturze i na terenach sejsmicznych. Świetnie sprawdzają się w konstrukcjach sprężonych, zarówno na etapie sprężania jak i eksploatacji.

powrót
Budowa

Łożysko garnkowe składa się z dolnej części zwanej cylindrem, w której umieszczona jest płyta elastomerowa oraz górnej, przykrywającej ją części zwanej tłokiem. Łożysko umożliwiające przesuw konstrukcji posiada dodatkowo elementy ślizgowe: płytę PTFE oraz płytę ślizgową z blachą austenityczną. Odpowiednie uszczelki chronią płytę elastomerową przed wydostaniem się z cylindra oraz zapobiegają zabrudzeniu się elementów ślizgowych. 

Podział łożysk garnkowych

Łożyska garnkowe zdolne są do przejmowania następujących oddziaływań z konstrukcji pomostu: siły pionowej (dociążającej), sił poziomych (wzdłuż i w poprzek obiektu), przesuwów (wzdłuż i w poprzek obiektu) oraz kąta obrotu. 

W zależności od funkcji, łożyska te dzielą się na:

  • nieprzesuwne (oznakowanie: FX),
  • jednokierunkowo przesuwne (oznakowanie: GG),
  • dowolnie przesuwne (oznakowanie: GL).

Funkcje łożyska

Reakcje Przesuwy Obroty

N

(siła 
pionowa)

Vx

(siła pozioma 
w kierunku x)
Vy
(siła pozioma 
w kierunku y)
vx
(przesuw
w kierunku x)
vy
(przesuw 
w kierunku y)
αx
(obrót wokół
osi x)
αy
(obrót wokół
osi y)
nieprzesuwne (FX) + + + - - + +
jednokierunkowo przesuwne (GG) + - + + - + +
+ + - - + + +
dowolnie przesuwne (GL) + - - + + + +

 

W przypadku wystąpienia pionowych sił ujemnych (odrywających) łożysko należy odpowiednio zabezpieczyć. Taki typ łożysk jednak nie jest ujęty w normie EN 1337-2:2005 i nie podlega oznakowaniu CE.
Dane techniczne

 

zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 1337-5:2005

zamierzone stosowanie

w obiektach inżynierskich i budynkach, gdzie wymagania wobec łożysk są krytyczne.

maksymalna obliczeniowa nośność pionowa

50 000 kN

maksymalny kąt obrotu

±0,03 rad

materiał konstrukcyjny

stal S355

materiał ślizgowy

PTFE

klasa odporności korozyjnej

C5 (EN ISO 12944-5:2019)

temperatura eksploatacji

od -40 °C do 50 °C (łożyska bez elementów ślizgowych)

od -35 °C do 50 °C (łożyska z elementami ślizgowymi)

 

 
Dodatkowe informacje

Każde łożysko z przesuwem wynoszącym co najmniej ±50 mm posiada dodatkowy (normowy) zapas wynoszący ±20 mm. W celu zniwelowania skutków skrótu sprężystego konstrukcji wykonanych z betonu sprężonego zaleca się, by wybranym łożyskom nadać wstępne przesuwy (tzw. wyprzedzenia). Mogą być one również stosowane z uwagi na inną niż przewidywana temperatura montażu. Podana w normie PN-EN 1991-5:2005 temperatura montażu łożysk wynosi 8 °C. Jednak w większości przypadków przesuw spowodowany różnicą temperatury normowej i montażu jest na tyle niewielki, że mieści się w zapasie przesuwu łożyska.

Wyposażenie


Nasze łożyska wyposażone są w tabliczki znamionowe przedstawiające podstawowe charakterystyki, tj. nazwę handlową, dopuszczalne obciążenia pionowe i poziome, przesuwy oraz kąt obrotu, a także informacje o miejscu wbudowania i danych producenta. Łożyska przesuwne posiadają dodatkowo wskaźniki przesuwu podłużnego. Na życzenie klienta łożyska mogą być wyposażone w fartuchy osłaniające.

Dokumenty


Łożyska garnkowe firmy B2 posiadają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 0754 – CPD – 10-0705 wydany przez Karlsruher Institut für Technologie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami1 łożyskom towarzyszy znak CE oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych, które są udostępniane odbiorcy najpóźniej w dniu dostawy.

Oferta B2


Naszą ofertę przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie sugerujemy się katalogowymi rozwiązaniami. W B2 stawiamy na wysoką jakość oraz krótki termin produkcji. Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych poprzez dział Kontakt

Dodatkowe informacje techniczne i prawne na temat łożysk znajdują się
w Bazie wiedzy.

lg-1-min.jpg
ŁG-2-min.png
ŁG-3-min.jpg
ŁG-4 Fartuch-min.jpg
ŁG-5 Wyprzedzenie-min.jpg
ŁG-6-min.jpg

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.