Referencje

Logo_GDDKiA_v2.svg

mgr inż. Przemysław Antoniak

Zastępca Dyrektora Oddziału
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy potwierdza, że Wykonawca roboty wykonał terminowo i z należytą starannością, w oparciu o SST, obowiązujące przepisy oraz zgodnie z wymaganiami inwestora. 

Logo_STRABAG_mit_Weissraum_mit_Balken.svg

Mirosław Kostyrko

Dyrektor
Strabag Sp. z o.o., Oddział Mostowy Południowo-Zachodni

Zadanie realizowane przez B2 Sp. z o.o. obejmowało wykonanie prac związanych z dostawą, demontażem oraz montażem nowych elementów dylatacji palczastych. Firma posiada wykwalifikowanych pracowników oraz niezbędny sprzęt pozwalający na wykonanie tego typu zadań.

Logo_Astaldi_SpA.svg

Salvatore Romeo

Dyrektor Kontraktu
Astaldi S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Dostawy materiałów oraz ich montażowe realizowano zgodnie z harmonogramem w latach 2015-2017, z zachowaniem dobrej jakości materiałów i wykonywanych robót. Współpraca z firmą B2 Sp. z o.o. w trakcie realizacji zadania układała się bez zastrzeżeń.

Logo_AVR.jpg

Katarzyna Michałowska

Wiceprezes Zarządu
AVR S.A.

Zakres robót obejmował m.in. rektyfikację łożysk, renowację łożysk, odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego, dobranie i montaż podpór tymczasowych. Prace zostały wykonane w terminie i z należytą starannością.

Logo_PZDW.png

mgr inż. Piotr Miąso

Dyrektor
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Roboty wykonano przy zachowaniu wahadłowego ruchu kołowego na obiekcie, sterowanego sygnalizacją świetlną. Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z wymaganiami kontraktu, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone w terminie umownym. 

Logo_Muzeum_Zbrojownia_Liw.svg

mgr Roman Posłek

Dyrektor
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Zakres prac został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami. Prace zostały wykonane w terminie i z należytą starannością. Na podstawie wykonanej Umowy udzielamy referencji firmie B2 Sp. z o.o., jako rzetelnemu i fachowemu Wykonawcy robót.

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.