Produkty

Jednomodułowe i wielomodułowe urządzenia dylatacyjne B2N

Modułowe urządzenia dylatacyjne B2N

Przeznaczone są do stosowania pod wszystkimi kategoriami ruchu pojazdów (w tym KR7) i we wszystkich typach obiektów mostowych (drogowych, pieszych i kolejowych). Zapewniają wieloletnią trwałość przy najbardziej intensywnej eksploatacji. Są urządzeniami szczelnymi, dostosowanymi do geometrii obiektu mostowego oraz indywidualnych wymagań klienta. Charakteryzują się łatwym i szybkim montażem.

powrót
Budowa

Modułowe urządzenia dylatacyjne B2N złożone są z stalowych profili dylatacyjnych, kątowników, blach węzłowych oraz zakotwienia. Przestrzeń między sąsiednimi profilami dylatacyjnymi wypełniana jest przez samoklinujące elastomerowe wkładki uszczelniające. W przypadku wielomodułowych urządzeń B2N pośrednie profile dylatacyjne podparte są na mechanizmie trawersowym.

Urządzenia B2N dostosowane są do profilu poprzecznego jezdni i chodników w miejscu szczeliny dylatacyjnej. Długość jednego urządzenia modułowego dylatacyjnego może wynosić nawet 30 m. Na życzenie klienta urządzenie może być montowane w odcinkach, przez co możliwe jest uzyskanie większych długości urządzenia lub wykonywanie montażu w etapach (dotyczy urządzeń jednomodułowych).

Warianty


Urządzenia B2N występują w dwóch wariantach:

  • B2NS – w całości wykonane ze stali zwykłej,
  • B2NN – wykonane częściowo ze stali nierdzewnej (profil dylatacyjny) i stali zwykłej (kątownik).


Zaletą wariantu B2NN jest fakt, iż cały profil dylatacyjny wykonany jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu połączenie spawane między dwoma rodzajami stali (nierdzewnej i zwykłej) odbywa się na styku profilu dylatacyjnego oraz kątownika, tj. poza strefą mocowania wkładki uszczelniającej.

Przesuwy


Urządzenia dylatacyjne B2N w zależności od zakresu przesuwu dzielimy na jednomodułowe (1S) i wielomodułowe (2S – 9S). Każdy z modułów występuje w jednym z trzech typów:

 

  • typ 80 – o przesuwie ±40 mm,
  • typ 100 – o przesuwie ±50 mm obowiązkowo wyposażony w nakładki wyciszające,
  • typ 150 – o przesuwie ±75 mm obowiązkowo wyposażony w płytę zabezpieczającą.
Liczba modułów Urządzenia B2N typu 80 Urządzenia B2N typu 100 Urządzenia B2N typu 150
Oznaczenie

Maksymalny przesuw
[mm]

Oznaczenie

Maksymalny przesuw
[mm]

Oznaczenie

Maksymalny przesuw
[mm]

1

B2N 80/1S

±40

B2N 100SL/1S

±50

B2N 150/1S

±75

2

B2N 80/2S

±80

B2N 100SL/2S

±100

B2N 150/2S

±150

3

B2N 80/3S

±120

B2N 100SL/3S

±150

B2N 150/3S

±225

4

B2N 80/4S

±160

B2N 100SL/4S

±200

B2N 150/4S

±300

5

B2N 80/5S

±200

B2N 100SL/5S

±250

B2N 150/5S

±375

6

B2N 80/6S

±240

B2N 100SL/6S

±300

B2N 150/6S

±450

7

B2N 80/7S

±280

B2N 100SL/7S

±350

B2N 150/7S

±525

8

B2N 80/8S

±320

B2N 100SL/8S

±400

B2N 150/8S

±600

9

B2N 80/9S

±360

B2N 100SL/9S

±450

B2N 150/9S

±675

Trwałość

Czas użytkowania urządzeń dylatacyjnych sprawdza się podczas badania odporności na powtarzalne obciążenia dynamiczne. Urządzenia oferowane przez B2 spełniają wymagania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, które są bardziej restrykcyjne niż te zawarte w ETAG 032 (część 4, 6 i 8). Trwałość urządzeń dylatacyjnych firmy B2 przyjmuje się na 50 lat. Tym samym spełniają one wymagany przepisami1  okres użytkowalności wynoszący co najmniej 20 lat.

Dane techniczne

 
specyfikacja techniczna

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0219

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0225

zamierzone stosowanie

urządzenia dylatacyjne B2N typu 80 i 100 są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym:

  • w obiektach mostowych o konstrukcji stalowej, zespolonej, żelbetowej lub sprężonej,
  • na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem,
  • w drogowych obiektach mostowych usytuowanych w rejonach występowania szkód górniczych.
 

urządzenia dylatacyjne B2N typu 150 (z płytą zabezpieczającą) są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym:

  • w obiektach kolejowych i tramwajowych oraz w obiektach przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszych i rowerowego
zakresy przesuwów

B2N typ 80: od ±40 do ±360 mm

B2N typ 100: od ±50 do ±450 mm

B2N typ 150: od ±75 do ±675 mm

materiał profili dylatacyjnych   wariant B2NS: S355J2 (stal zwykła)
wariant B2NN: profil dylatacyjny - 1.4301 lub 1.4571 (stal nierdzewna), kątownik - S355J2 (stal zwykła)
materiał nakładek wyciszających

 S355JR (stal zwykła)

 1.4301 lub 1.4571 (stal nierdzewna)

typ podparcia profili pośrednich mechanizm trawersowy
klasa odporności korozyjnej C5 (EN ISO 12944-5:2019)

Wyposażenie


W przypadku urządzeń dylatacyjnych B2N typu 100 są one obowiązkowo wyposażone w mocowane w obrębie jezdni sinusoidalne nakładki wyciszające, wykonane ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Z kolei urządzenia B2N typu 150 posiadają w standardzie blachy maskujące, chroniące wkładkę dylatacyjną przed uszkodzeniem tłuczniem.

Na życzenie klienta urządzenia dylatacyjne B2N mogą być wyposażone w odwodnione wkładki uszczelniające. Woda odprowadzana jest wówczas przez zwulkanizowane z wkładkami sączki, połączone z systemem odwodnienia obiektu mostowego. 

UWAGA: zastosowanie odwadnianych wkładek dylatacyjnych wymaga regularnych przeglądów i czyszczenia. Niedrożność sączków może doprowadzić do zatrzymania wody w poziomie jezdni i utraty gwarancji producenta.

Dodatkowo urządzenie modułowe może zawierać membranę wyciszającą, montowaną w szczelinie dylatacyjnej pod poziomem jezdni. Membrana powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pod konstrukcją przęsła, spowodowanego przejeżdżającymi przez urządzenie dylatacyjne pojazdami.

Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia stref chodnikowych i gzymsów blachami aluminiowymi lub nierdzewnymi. Z kolei dzięki zastosowaniu blach szalunkowych mocowanych do kątowników urządzenia dylatacyjnego ułatwione jest betonowanie wnęki dylatacyjnej.

Dokumenty


Modułowe urządzenia dylatacyjne firmy B2 posiadają Krajowe Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych nr 052 – UWB – 044/1 i 052 – UWB – 045/1 oraz Krajowe Oceny Techniczne nr IBDiM-KOT-2018/0219 i IBDiM-KOT-2018/0225 wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami2  urządzeniom dylatacyjnym towarzyszy znak budowlany B oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, które są udostępniane odbiorcy najpóźniej w dniu dostawy.

Jednomodułowe urządzenia dylatacyjne B2N posiadają ponadto Europejską Ocenę Techniczną nr ETA-19/0320 oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 0754 – CPR – 19-0251. Zgodnie z przepisami3 wyrobowi, któremu udzielona została EOT towarzyszy oznakowanie CE oraz wydanie przez producenta Deklaracji Właściwości Użytkowych. 

Oferta B2


Naszą ofertę przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie sugerujemy się katalogowymi rozwiązaniami. W B2 stawiamy na wysoką jakość oraz krótki termin produkcji. Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych poprzez dział Kontakt

Dodatkowe informacje techniczne i prawne na temat urządzeń dylatacyjnych znajdują się w Bazie wiedzy.
 

Modułowe urządzenia dylatacyjne B2N (1).jpg

1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.