Produkty

Łożyska elastomerowe

Łożyska elastomerowe można wbudowywać w obiektach mostowych oraz budynkach. Są one powszechnie stosowane są zarówno w obiektach o małych, jak i dużych rozpiętościach, kładkach dla pieszych oraz w przypadku konstrukcji o pływającym schemacie statycznym. Do ich głównych zalet należy łatwość montażu, wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz właściwości przeciwwibracyjne.

powrót
Budowa

Łożyska elastomerowe mają budowę warstwową - blachy stalowe połączone są z kauczukiem za pomocą wulkanizacji. Zazwyczaj występują one jako łożyska na planie prostokąta.

Norma EN 1337-3:2005 wyróżnia 6 typów łożysk elastomerowych: A, B, C, D, E i F. Najczęściej w obiektach mostowych stosowane są łożyska w typie B, charakteryzujące się wewnętrznym zbrojeniem wykonanym co najmniej z dwóch stalowych blach oraz w typie C, mające co najmniej dwie wewnętrzne i dwie zewnętrzne blachy zbrojenia. W celu realizacji dużych przesuwów (powyżej ±40 mm) stosuje się łożyska elastomerowo-ślizgowe posiadające dodatkowo arkusze PTFE i blachy austenitycznej (typ D). Dopuszcza się stosowanie typów łączonych, np. B i C.

Funkcja łożysk elastomerowych


Wszystkie typy łożysk elastomerowych, stosownie do zapisów EN 1337-3:2005, samoistnie występują w funkcji łożysk dowolnie przesuwnych, co wynika wprost z budowy tych łożysk oraz założenia normowego dotyczącego zdolności do przejmowania przemieszczeń poziomych w dowolnym kierunku. Przesuwy i obroty łożysk elastomerowych realizowane są poprzez odkształcenie bloku elastomerowego.

Kombinacja łożysk elastomerowych i łożysk blokujących oraz łożysk elastomerowych i łożysk prowadzących


W celu uniemożliwienia przesuwu łożyska elastomerowego w kierunku podłużnym lub/i poprzecznym, należy użyć odpowiednich ograniczeń mechanicznych (zwanych potocznie obudowami). Zgodnie z punktem 4.2 normy EN 1337-3:2005, załącznikiem B do normy EN 1337-8:2007 oraz tablicą 1 i rysunkiem 1 normy EN 1337-1:2000 wykonuje się je dzięki wykorzystaniu łożysk blokujących i prowadzących. Tym samym powstają kombinacje składające się z łożyska elastomerowego i blokującego (łożysko występuje wówczas w funkcji łożyska nieprzesuwnego) oraz składające się z łożyska elastomerowego i prowadzącego (łożysko występuje wówczas w funkcji łożyska jednokierunkowo przesuwnego).


Funkcja łożyska
 

Reakcje Przesuwy Obroty

N

(siła 
pionowa)

Vx

(siła pozioma 
w kierunku x)
Vy
(siła pozioma 
w kierunku y)
vx
(przesuw
w kierunku x)
vy
(przesuw 
w kierunku y)
αx
(obrót wokół osi x)
αy
(obrót wokół osi y)
nieprzesuwne:
łożysko elastomerowe w kombinacji z łożyskiem blokującym
+ + + - - + +
jednokierunkowo przesuwne:
łożysko elastomerowe w kombinacji z łożyskiem prowadzącym
+ + - - + + +
+ - + + - + +
dowolnie przesuwne:
łożysko elastomerowe
+ - - + + + +
W przypadku wystąpienia pionowych sił ujemnych (odrywających) łożysko należy odpowiednio zabezpieczyć. Taki typ łożysk jednak nie podlega oznakowaniu CE.
Dane techniczne

zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 1337-3:2005

zamierzone stosowanie

w obiektach inżynierskich i budynkach, gdzie wymagania wobec łożysk są krytyczne.

maksymalna obliczeniowa nośność pionowa

12 000 kN

maksymalny kąt obrotu

±0,034 rad

materiał konstrukcyjny

kauczuk naturalny (NR)

materiał blach zbrojenia S235
temperatura eksploatacji

od -40 °C do 50 °C (łożyska bez elementów ślizgowych)

od -35 °C do 48 °C (łożyska z elementami ślizgowymi)

Wyposażenie

Nasze łożyska elastomerowe występujące w kombinacji z łożyskami blokującymi lub prowadzącymi wyposażone są w tabliczki znamionowe przedstawiające podstawowe charakterystyki, tj. nazwę handlową, dopuszczalne obciążenia pionowe i poziome, przesuwy oraz kąt obrotu, a także informacje o miejscu wbudowania i danych producenta. Łożyska przesuwne posiadają dodatkowo wskaźniki przesuwu podłużnego. 

Dokumenty

 

Łożyska elastomerowe firmy B2 posiadają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 0754 – CPD – 13-0149 wydany przez Karlsruher Institut für Technologie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami łożyskom1 towarzyszy znak CE oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych, które są udostępniane odbiorcy najpóźniej w dniu dostawy.


Należy pamiętać, że w przypadku stosowania łożysk elastomerowych w kombinacji z łożyskami blokującymi lub łożyskami prowadzącymi producent przedkłada osobno dokumenty dla łożysk elastomerowych oraz dla łożysk blokujących/prowadzących. Powyższe wynika z faktu, że kombinacja ww. rodzajów łożysk nie stanowi zestawu w rozumieniu przepisów prawa 1 , a poszczególne części normy EN 1337 dla takiej kombinacji łożysk nie wskazują wspólnych zasadniczych charakterystyk. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Baza wiedzy.

Oferta B2


Naszą ofertę przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie sugerujemy się katalogowymi rozwiązaniami. W B2 stawiamy na wysoką jakość oraz krótki termin produkcji. Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych poprzez dział Kontakt

Dodatkowe informacje techniczne i prawne na temat łożysk znajdują się w Bazie wiedzy.

le-1.jpg

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.