Łożyska elastomerowe

Łożyska mostowe elastomerowe

Można je wbudowywać w obiektach mostowych oraz budynkach. Są one powszechnie stosowane są zarówno w obiektach o małych, jak i dużych rozpiętościach, kładkach dla pieszych oraz w przypadku konstrukcji o pływającym schemacie statycznym. Do głównych zalet oferowanych przez łożyska elastomerowe należy wymienić łatwość montażu, wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz właściwości przeciwwibracyjne.

Łożysko elastamerowe ze względu na swoją nieskomplikowaną budowę zapewnia trwałość produktu, dzięki czemu bez problemu może być ono używane przez lata, bez konieczności wymiany. Na dodatek, w porównaniu z innymi produktami, łożyska elastomerowe mostowe są opcją, która jest zdecydowanie prostsza w montażu. W przypadku łożysk elastomerowych warto powiedzieć jeszcze o ich odporności na odkształcenia objętościowe, które pomagają w utrzymaniu mostu w dobrej kondycji.

powrót
Budowa

Z czego zbudowane są łożyska mostowe elastomerowe?

Łożyska elastomerowe mają budowę warstwową - blachy stalowe połączone są z kauczukiem za pomocą wulkanizacji. Zazwyczaj występują one jako łożyska na planie prostokąta. Aby łożyska mostowe elastomerowe działały w prawidłowy sposób, konieczne jest zastosowanie odpowiednich materiałów. Z tego powodu, nasza firma do tworzenia łożysk wykorzystuje materiały najwyższej jakości, które zapewniają wieloletnie działanie bez konieczności wymiany.

Norma EN 1337-3:2005 wyróżnia 6 typów łożysk elastomerowych: A, B, C, D, E i F. Najczęściej w obiektach mostowych stosowane są łożyska w typie B, charakteryzujące się wewnętrznym zbrojeniem wykonanym co najmniej z dwóch stalowych blach oraz w typie C, mające co najmniej dwie wewnętrzne i dwie zewnętrzne blachy zbrojenia. W celu realizacji dużych przesuwów (powyżej ±40 mm) stosuje się łożyska elastomerowo-ślizgowe posiadające dodatkowo arkusze PTFE i blachy austenitycznej (typ D). Dopuszcza się stosowanie typów łączonych, np. B i C.

Funkcja łożysk elastomerowych


Wszystkie typy łożysk elastomerowych, stosownie do zapisów EN 1337-3:2005, samoistnie występują w funkcji łożysk dowolnie przesuwnych, co wynika wprost z budowy tych łożysk oraz założenia normowego dotyczącego zdolności do przejmowania przemieszczeń poziomych w dowolnym kierunku. Przesuwy i obroty łożysk elastomerowych realizowane są poprzez odkształcenie bloku elastomerowego. Łożyska przesuwne przystosowane są do wykonywania pracy w trudnych warunkach, dzięki czemu są one stosowane z powodzeniem w miejscach narażonych na wpływ wysokich oraz niskich temperatur.

Kombinacja łożysk elastomerowych i łożysk blokujących oraz łożysk elastomerowych i łożysk prowadzących


W celu uniemożliwienia przesuwu łożyska elastomerowego w kierunku podłużnym lub/i poprzecznym, należy użyć odpowiednich ograniczeń mechanicznych (zwanych potocznie obudowami). Zgodnie z punktem 4.2 normy EN 1337-3:2005, załącznikiem B do normy EN 1337-8:2007 oraz tablicą 1 i rysunkiem 1 normy EN 1337-1:2000 wykonuje się je dzięki wykorzystaniu łożysk blokujących i prowadzących. Tym samym powstają kombinacje składające się z łożyska elastomerowego i blokującego (łożysko występuje wówczas w funkcji łożyska nieprzesuwnego) oraz składające się z łożyska elastomerowego i prowadzącego (łożysko występuje wówczas w funkcji łożyska jednokierunkowo przesuwnego).


Funkcja łożyska
 

Reakcje Przesuwy Obroty

N

(siła 
pionowa)

Vx

(siła pozioma 
w kierunku x)
Vy
(siła pozioma 
w kierunku y)
vx
(przesuw
w kierunku x)
vy
(przesuw 
w kierunku y)
αx
(obrót wokół osi x)
αy
(obrót wokół osi y)
nieprzesuwne:
łożysko elastomerowe w kombinacji z łożyskiem blokującym
+ + + - - + +
jednokierunkowo przesuwne:
łożysko elastomerowe w kombinacji z łożyskiem prowadzącym
+ + - - + + +
+ - + + - + +
dowolnie przesuwne:
łożysko elastomerowe
+ - - + + + +
W przypadku wystąpienia pionowych sił ujemnych (odrywających) łożysko należy odpowiednio zabezpieczyć. Taki typ łożysk jednak nie podlega oznakowaniu CE.
Dane techniczne

zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 1337-3:2005

zamierzone stosowanie

w obiektach inżynierskich i budynkach, gdzie wymagania wobec łożysk są krytyczne.

maksymalna obliczeniowa nośność pionowa

12 000 kN

maksymalny kąt obrotu

±0,034 rad

materiał konstrukcyjny

kauczuk naturalny (NR)

materiał blach zbrojenia S235
temperatura eksploatacji

od -40 °C do 50 °C (łożyska bez elementów ślizgowych)

od -35 °C do 48 °C (łożyska z elementami ślizgowymi)

Wyposażenie

Nasze łożyska elastomerowe występujące w kombinacji z łożyskami blokującymi lub prowadzącymi. Wszystkie z nich wyposażone są w tabliczki znamionowe przedstawiające podstawowe charakterystyki, tj. nazwę handlową, dopuszczalne obciążenia pionowe i poziome, przesuwy oraz kąt obrotu, a także informacje o miejscu wbudowania i danych producenta. Łożyska przesuwne posiadają dodatkowo wskaźniki przesuwu podłużnego. 

Dokumenty

 

Łożyska elastomerowe firmy B2 posiadają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 0754 – CPD – 13-0149 wydany przez Karlsruher Institut für Technologie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami łożyskom1 towarzyszy znak CE oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych, które są udostępniane odbiorcy najpóźniej w dniu dostawy.


Należy pamiętać, że w przypadku stosowania łożysk elastomerowych w kombinacji z łożyskami blokującymi lub łożyskami prowadzącymi producent przedkłada osobno dokumenty dla łożysk elastomerowych oraz dla łożysk blokujących/prowadzących. Powyższe wynika z faktu, że kombinacja ww. rodzajów łożysk nie stanowi zestawu w rozumieniu przepisów prawa 1 , a poszczególne części normy EN 1337 dla takiej kombinacji łożysk nie wskazują wspólnych zasadniczych charakterystyk. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Baza wiedzy.

Łożyska przesuwne elastomerowe w ofercie B2


Naszą ofertę przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie sugerujemy się katalogowymi rozwiązaniami. W B2 stawiamy na wysoką jakość oraz krótki termin produkcji. Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych poprzez dział Kontakt.

Katalog Łożysk elastomerowych, który dostępny jest na naszej stronie w dziale „Do pobrania”, może posłużyć Państwu jako przedstawienie oferty, natomiast w przypadku, gdy znajdujące się tam łożyska elastomerowe nie spełniają Państwa wymagań, możliwe jest stworzenie łożysk pod indywidualne wymagania każdego klienta.

Dodatkowe informacje techniczne i prawne na temat łożysk znajdują się w Bazie wiedzy. Warto dodać, że cennik łożysk elastomerowych może się różnić, ze względu na dostosowanie produktu do potrzeb klienta. Z tego powodu, zapraszamy wszystkich klientów zainteresowanych naszą ofertą do skontaktowania się z naszą firmą, w celu stworzenia wycen.

le-1.jpg

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.