Produkty

Łożyska soczewkowe

Łożyska soczewkowe wykazują najwyższe nośności spośród wszystkich współcześnie stosowanych łożysk mostowych. Cechują się prostotą budowy, wysoką odpornością na ścieranie, małą awaryjnością oraz niewielkimi wymiarami. Mogą być eksploatowane w bardzo niskiej temperaturze oraz stosowane w obiektach kolejowych (najczęściej w połączeniu z tłumikami drgań).
 

powrót
Budowa

Łożysko soczewkowe składa się z dwóch płyt osadzenia: wklęsłej (nieruchomej) i wypukłej (ruchomej), między którymi znajdują się arkusze PTFE i blachy austenitycznej, zapewniające swobodę obrotu. Możliwość przesuwu uzyskuje się poprzez umieszczenie na górnej części ruchomej płyty osadzenia dodatkowego zestawu arkusza PTFE i blachy austenitycznej oraz płaskiej płyty ślizgowej. Unieruchomienie łożyska w jednym z dwóch kierunków odbywa się poprzez zastosowanie prowadnic i materiału ślizgowego. Całkowite zablokowanie możliwości przesuwu poziomego łożyska jest możliwe dzięki pierścieniom ograniczającym przemieszczenia.
 

Podział łożysk soczewkowych

Łożyska soczewkowe zdolne są do przejmowania następujących oddziaływań z konstrukcji pomostu: siły pionowej (dociążającej), sił poziomych (wzdłuż i w poprzek obiektu), przesuwów (wzdłuż i w poprzek obiektu) oraz kąta obrotu. 

W zależności od funkcji, łożyska te dzielą się na:

  • nieprzesuwne (oznakowanie: ŁSS),
  • jednokierunkowo przesuwne (oznakowanie: ŁSJ),
  • dowolnie przesuwne (oznakowanie: ŁSW).

 

Funkcje
łożyska
Reakcje Przesuwy Obroty

N

(siła 
pionowa)

Vx

(siła pozioma 
w kierunku x)
Vy
(siła pozioma 
w kierunku y)
vx
(przesuw
w kierunku x)
vy
(przesuw
w kierunku y)
αx
(obrót wokół osi x)
αy
(obrót wokół osi y)
nieprzesuwne (ŁSS) + + + - - + +

jednokierunkowo
przesuwne (ŁSJ)

+ + - - + + +
+ - + + - + +
dowolnie przesuwne (ŁSW) + - - + + + +

 

W przypadku wystąpienia pionowych sił ujemnych (odrywających) łożysko należy odpowiednio zabezpieczyć. Taki typ łożysk jednak nie jest ujęty w normie EN 1337-2:2005 i nie podlega oznakowaniu CE.
Dane techniczne

 

zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 1337-7:2004

zamierzone stosowanie

w obiektach inżynierskich i budynkach, gdzie wymagania wobec łożysk są krytyczne.

maksymalna obliczeniowa nośność pionowa

100 000 kN

maksymalny kąt obrotu

±0,03 rad

materiał konstrukcyjny

stal S355

materiał ślizgowy

PTFE

klasa odporności korozyjnej

C5 (EN ISO 12944-5:2019)

temperatura eksploatacji

od -35 °C do 48 °C

 

Dodatkowe informacje

Każde łożysko z przesuwem wynoszącym co najmniej ±50 mm posiada dodatkowy (normowy) zapas wynoszący ±20 mm. W przypadku montażu w temperaturze innej niż normowa (8 °C wg PN-EN 1991-5:2005) łożyskom można nadać tzw. wyprzedzenia wstępne. Jednak w większości przypadków przesuw spowodowany różnicą temperatury normowej i montażu jest na tyle niewielki, że mieści się w zapasie przesuwu łożyska.

Wyposażenie


Nasze łożyska wyposażone są w tabliczki znamionowe przedstawiające podstawowe charakterystyki, tj. nazwę handlową, dopuszczalne obciążenia pionowe i poziome, przesuwy oraz kąt obrotu, a także informacje o miejscu wbudowania i danych producenta. Łożyska przesuwne posiadają dodatkowo wskaźniki przesuwu podłużnego. 

Dokumenty


Łożyska soczewkowe firmy B2 posiadają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 0754 – CPD – 13-0148 wydany przez Karlsruher Institut für Technologie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami1  łożyskom towarzyszy znak CE oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych, które są udostępniane odbiorcy najpóźniej w dniu dostawy.

Oferta B2


Naszą ofertę przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie sugerujemy się katalogowymi rozwiązaniami. W B2 stawiamy na wysoką jakość oraz krótki termin produkcji. Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych poprzez dział Kontakt

Dodatkowe informacje techniczne i prawne na temat łożysk znajdują się w Bazie wiedzy.
 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.