Mapa
01
02
03
A1 Toruń - Stryków (odcinek I: Czerniewice - Odolion, obiekt PZ-153a)
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK1 z DK46 w Częstochowie
18
19
20
21
DK10 Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo: estakada w ciągu ul. Hangarowej, kładka dla pieszych - przystanek Lotnisko
22
23
DK39 Rozbudowa mostu Krakusa w miejscowości Brzeg
24
DK41 Remont wiaduktów w Nysie
25
DK42 Remont wiaduktów nad torami PKP w Kluczborku
26
27
28
DK74 Odbudowa mostu nad rzeką Kakonianką w miejscowości Wola Jachowa w systemie zaprojektuj i buduj
29
30
01
Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania: Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Witosa) z ul. Marcinkowicką (DP25219) w granicach Miasta Nowego Sącza
02
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy
03
Budowa mostu drogowego przez rzekę Pisia Tuczna w ciągu ul. Ułanów w Jaktorowie
04
Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie
05
Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie - most pieszo-jezdny na rzece Duńczycy
06
Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147,548 lini nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
07
Budowa Trasy Średnicowej od węzła Grudziądz (A1) do DK55
08
Budowa ul. Nowolazurowej w Warszawie: WD nad linią PKP Warszawa-Katowice, Kładka dla pieszych KP-4
09
Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy
10
Budowa wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 - E 65 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK)
11
Budowa wiaduktu nad Suchą Doliną w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza
12
Drogowa Trasa Średnicowa (odc. G2, G4 w Gliwicach)
13
DW 928 Przebudowa - rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Kobiór
14
Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową DW 764 oraz połączeniem z DW 875 (Połaniec)
15
Modernizacja Linii E59, etap I – LOT A, szlak Mikołajów-Popowice, wiadukt w km 4+629
16
Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa - Gdynia: obszar LCS Ciechanów
17
Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa - Gdynia: obszar LCS Działdowo
18
Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa - Gdynia: obszar LCS Iława
19
Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa - Gdynia: obszar LCS Nasielsk
20
Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce - obiekt inżynierski w km 151,596
21
Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I
22
Obwodnica miejscowości Chodel w ciągu DW 747
23
Obwodnica Murowanej Gośliny
24
Odbudowa mostu na rzece Wrzelówce w m. Wilków
25
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa
26
Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park
27
Południowa Obwodnica Radomia (etap II)
28
Projekt poprawy dostępu kolejowego do portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)
29
Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Bzianka – Besko - Remont mostu w km 1+929
30
Przebudowa drogi powiatowej nr 2469P wraz z obiektem mostowym w miejscowości Czapury
31
Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży
32
Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży
33
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego, w ramach Gdańskiego projektu komunikacji miejskiej – Etap III C
34
Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku
35
Przebudowa mostu na rzece Białej w Białymstoku
36
Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. A. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
37
Przebudowa mostu nr 87 na rzece Skawince w Skawinie
38
Przebudowa mostu przez rzekę Stobnica w ciągu drogi powiatowej nr 1934 w miejscowości Lutcza
39
Przebudowa obiektów mostowych w Zubrzycy Dolnej oraz Lipnicy Małej
40
Przebudowa ul. gen. Andersa w Białymstoku
41
Przebudowa węzła „Słupca” na Autostradzie A2
42
Przebudowa wiaduktu Briańskiego w Koninie
43
Remont mostu na rzece Sola w ciągu drogi powiatowej nr 1408S relacji Międzybrodzie Żywieckie – Żar
44
Remont Trasy im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
45
Rewitalizacja odcinka Przybówka-Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 LK 106 Rzeszów-Jasło
46
Rozbudowa DW 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - Dęborzeczka
47
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem - odcinki 4,5,6,7
48
Rozbudowa ul. Kleeberga w Białymstoku
49
Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny
50
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów
01
Autostradowa Obwodnica Wrocławia - obiekt MA-8
02
S8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła „Pawłowice” do węzła „Dąbrowa”: obiekt WN-20
03
Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie
04
Remont wiaduktu drogowego WD-13H w ciągu łącznicy pomiędzy DK19 a obszarem Giełdy rolnej nad DK19 w miejscowości Elizówka
05
Wymiana urządzeń dylatacyjnych na moście w ciągu autostrady A4 nad rzeką Kłodnica w km 317+540 jezdnia do Krakowa w miejscowości Zabrze Makoszowy
06
Wymiana dylatacji na moście w ciągu DK7 przez rz. Wisłę w Kiezmarku
01
Warszawa, budynek Cosmopolitan przy ul. Twardej 2/4
02
Poznań, Stadion Miejski
03
Kraków, hala widowiskowo-sportowa Kraków Arena
01
A1 Sośnica - Maciejów: obiekt WA-458
02
A4 Tarnów Krzyż - Dębica Pustynia: estakada E-118
03
A8 - Autostradowa Obwodnica Wrocławia: Most przez Odrę (Most Rędziński)
04
S8 Walichnowy - Łódź (A1) (odc. 5): wiadukt WS 5.29
05
06
DK12 Most przez Wisłę w Puławach
07
DK92 Poznań Antoninek
08
Most przez Wisłę im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie
09

Autostrady

Drogi ekspresowe i krajowe

Pozostałe drogi i obiekty inżynierskie

Prace remontowe, wymiana łożysk i urządzeń dylatacyjnych

Budowa obiektów kubaturowych

Budowa obiektów inżynierskich